POLİTİKALAR

POLİTİKALAR

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

MT Holding çatısı altındaki tüm şirket çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
  • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
  • Temiz masa, temiz ekran kurallarına uyulması ve
  • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, diğer yönetim sistemleri uygulamalarımızla bütünleşik bir şekilde yürüterek, bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak üzere tüm gücümüzle çalışırız.